Lažni alarmiSve što treba da znate o lažnim alarmima

Kao korisnik sistema dojave požara, vaša uloga je kritična u rešavanju problema lažnih alarma, koja je najčešći i najskuplji problem. Na primer, ukupan trošak lažnih alarma u Velikoj Britaniji iznosi
£1 milijardu godišnje.


Šta je Lažni Alarm?

· Lažni alarm je alarm koji je aktiviran bez stvarne potrebe.


Zašto su lažni alarmi problem?

· Lažni alarmi narušavaju efikasnost celokupnog sistema. Ukoliko se alarmi posmatraju kao nepouzdani izvori pretnje, potencijalno ih je moguće ignorisati.

· Lažni alarmi troše resurse policije, vatrogasaca i hitne pomoći, zadržavajući ih da intervenišu na lokacijama gde su zaista potrebni.

· Lažni alarmi povećavaju trošak bezbednosnim agencijama i korisnicima, zahtevajući dadatno angažovanje ljudstva.

· U pojedinim mestima i gradovima, aktiviranje lažnih alarma donosi kaznu (novčanu).

· Ukoliko je vaš alarmni sistem registrovan da je u prošlosti davao lažne alarme, nadležne službe mogu ignorisati sledeće pojavljivanje alarma (npr. u realnoj situaciji opasnosti).


Šta prouzrokuje lažne alarme?

· Članovi porodice ili prijatelji koji nisu adekvatno obučeni za korišćenje alarmnog sistema.

· Loše održavanje.

· Korisnici koji zaboravljaju alarmnu šifru.

· Čistačice, posluga, bebi siteri, itd.

· Loša instalacija sistema.

· Neopreznost.

Kako smanjiti (zaustaviti) lažne alarme?

· Postarajte se da svako ko ima ključ od prostorija pod alarmom (deca, zaposleni, komšije, kućepazitelji, ekipe za čišćenje, dostava, I slično) bude propisno obučen u korišćenju alarmnog Sistema (aktivacija I deaktivacija). Ovo uključuje osnove, kao i procedure koje treba ispratiti u slučaju alarma.

· Pročitajte korisničko uputstvo vašeg sistema. Uzmite vremena za edukaciju svih koji će koristiti sistem da se pravilno edukuju i poštuju procedure. Za kopije Teletek Electronics korisničkih uputstava na Engleskom, posetite njihov kompanijski web sajt: www.teletek-electronics.com .

· Ukoliko ste napustili objekat I zaboravili nešto, a podigli ste sistem, preporučuje se da deaktivirate sistem pre ponovnog ulaska. Često korisnici u ovim situacijama žure kako bi “pobedili sat alarma” – nakon aktivacije alarma posle par sekundi se isti oglašava (sirena, dojava, itd.) . Ukoliko mislite da ste slučajno aktivirali alarm, ili kontaktirajte alarm monitoring kompaniju da potvrdite grešku ili sačekajte da vas kompanija pozove.

· Ukoliko vaš alarmni sistem poseduje rezervnu bateriju u slučaju gubitka električne energije, proverite da li je ispravna i napunjena. Slaba voltaža u baterijama je drugi po redu uzročnik lažnih alarma. Većina alarmnih Sistema ima vizuelni indicator statusa baterije.

· Regularno proveravajte kontaktne svičeve/magnete na vratima i prozorima da nema oštećenja ili slabe pričvršćenosti. Pozovite ovlašćenog instalatera ukoliko je potreban servis.

· Ukoliko vaš sistem poseduje detektore loma stakla (Glass-break), proverite da li su podešeni adekvatno da ih jaki zvukovi poput groma ili spoljnih radova ne aktiviraju slučajno.

· Proverite sva vrata I prozore na kojima se nalaze detektori da li su čvrsto zatvoreni I da ne postoji mogućnost da ih otvori promaja ili jači spoljni vetar. Detektori pokreta bi trebalo da se okrenu od ventilacije, izvora toplote, kamina i prozora. Biljke I ostali objekti koji mogu simulirati kretanje ne smeju da budu postavljeni u vidokrugu detektora.

· Periodično je preporučljivo testiranje alarmnog sistema sa monitoring centrom koji nadgleda vaš sistem kako bi se proverila efikasnost i neometan rad sistema.

· Uvek se konsultujte sa monitoring kompanijom pre većeg renoviranja (uključuje promenu ventilacionog sistema, dugotrajnog farbanja-krečenja, zamene prozora I bilo kakvih promena položaja vrata, zidova ili prozora) koje može narušiti konfiguraciju postavljenog alarmnog sistema.


Šta se dešava ukoliko sistem uključi lažni alarm?

· Korisnici sa konstantnim lažnim alarmima mogu biti novčano kažnjeni za lažno uzbunjivanje u zavisnoti od grada-države.

· Takođe može doći do prekida ugovora o monitoringu. Može doći do naplate od strane javnih službi koje su izašle na teren (policija, vatrogasci, hitna pomoć).

(informacije pružene od strane firme Videomont)

Коментари

Популарни постови са овог блога

Uvod u Video nadzor deo.1